Umeå Handel

Självklara valet för Umeås handlare

Remissfrågor

Frågor som rör handel och infrastruktur bevakas.

Arrangemang

Anordnar Handelsgalan, Afterwork och frukostmöten i aktuella frågor.

Utbildning

Verkar för kompetenshöjning hos handlare samt påverkar framtidens handelsutbildningar.

Intresseorganisationer

Umeå Handel har representation i flera organisationer för att svara för handelns intressen.

19 Maj -Frukostseminarium ”Handeln – en brottsutsatt bransch!”

Ta butiksstölderna på allvar varje år begås 2 miljoner butiksstölder för 4,6 miljarder. Den som vägledde oss och försedde oss med fakta var Inge Mårdner, säkerhetschef på Coop Nord. Det vi gick igenom var bland annat punkter som: • Verkliga case, sånt som hänt. • Hur...

Frukostseminarium

”Handeln i Umeå – så har utvecklingen varit!”

2017-10-31 kl 08:00

Rex, Rådhustorget

 

Vi arbetar för att på bästa sätt bevaka handelns intressen i frågor som är viktiga för att branschen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt i Umeå kommun.