Umeå Handels historia
Umeå Handel är en förening med anor sedan 1884. Namnet var först Umeå Köpmannaförening men från 1999 benämndes föreningen Svensk Handel Umeå.
2012 beslöts att föreningens namn ska vara Umeå Handel.

Umeå Handels mål
Ett ökat intresse för handeln i Umeå från media, kommunen, universitetet och andra intressenter gör det viktigt att föreningen Umeå Handel på bästa
sätt företräda medlemmarna i olika frågor.

Umeå Handels uppdrag
Umeå Handel arbetar för att på bästa sätt bevaka handelns intressen i frågor som är viktiga för att branschen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt i Umeå kommun.